Jumat, 12 November 2010

wat is javan word kapribaden beteken?

Kapribaden is niet het zeflde dan kepribadian (persoonlykheid)

kapribaden hier betekent dat hel spirirtuel actief is. het begint met zelfkennis en daaruit voortkomend het besef van dat alles een is of alles omvattenel good.

mens,

de basis vande mens bevat 2 elementen, lichaam en geest. het licham bevat 4 basis naturelyke elementen: aarde,water,wind,vuur. licham zonder arde( voodsel) zondood gaan zonderwater kunnen we ook niet zonder winel(zuurstof) gaan we ook dood zonder vuur (warmte van de zon) kunnen we niet bestaan.

de 4 elementen, die door de vader worden geeonsu merd vermen het sperma byde muoder vermenze de eicel.

wanneer de sperma en eicel elkaar onmoeten in de baarmoeder kunnen ze zich allen onwikkelen als er spirit is. als er geen spirit is sterft de vrucht. er zygn 7 lagen in het groein van de foetus in de baarmoeder. haar, huid, spieren,zenuwen,beenderen,beenmerg, bloed in het universum is het getal 7 lagen by eider ritueel erg belangryk bedoelel als symbool van de 7 lagen van het lichaam de 7 lagen in kapribaden vertegenwoordigen de 7 lagen in het lichaam. kapribaden gelooft dat de spirit in het lichaam dekleine vonk is van de spirit van god. de werldwordt geregeld door god van de creeeren en het universum in beweging te brengen. dit bewust zyn heerst in de werld manifestatie van god,allah,ROMO, Gusti ingkang moho suci.

Nadat we begrypen hoe  we als mens  tot stand  zyn gekomen zoals we eereler be  schreven is het niet genoeg  dat  mensen allen in ziehzelf geloven, maar dat  de spirit toegang geeft om te leven als mens om het bewys van gevoel ens en spirit tw krygen van men de sleutel ( spirit)vragen aan de juiste spirituele leider.

Wanner iemand de sleutel wil zal hy hem krygen zonder  iets te hoeven in leggen het is allen genoeg om naar iemandel  van kapribaden te komen. Om te komen meer uit leg te krygen  nade wirleg toon toewyding met  het hart als je je er goeel by voelt en vraag de sleutel van de spirit.

Gebeuik deze sleutel met respekt om het be wys te krygen dat het werk moet het in het dagelyghs bestaan worden gesaan.

We krygen be geleiding de aan wezingen van god de spirit. Ee is geen resico wanneer je het gebruik van de sleutel stopt als je wel bewyzen krygt, dat het werkt vraag dan om continuering

Ons koh aan draagt de na am van omze obders sinds on ze geboorte,omdat onze inders wisten ele naam van zie  se ient niet

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda